INSTALACJE I URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA
USŁUGI
Inżynieria odwrotna

Proces w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentacje.
Projektujemy i wykonujemy instalacje ochrony środowiska na potrzeby oczyszczenia powietrza i spalin, ścieków oraz zagospodarowania odpadów  
w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów (WtE).

Druk 3D
 
Technologia FDM (Fused Deposition Modeling), to obecnie najbardziej rozpowszechniona metoda druku 3D na świecie.
Technologia FDM wykorzystuje w procesie wytwórczym termoplasty, czyli tworzywa sztuczne wykorzystywane do formowania przedmiotw w wysokich temperaturach. Modele drukowane w tej technologii powstają poprzez nakładanie kolejnych warstw półpłynnego materiału jenda na drugą.
Dysponujemy drukarkami 3D FDM o polu roboczym 250x250 mm i wysokości do 200 mm.  
Mamy mozliwość wykonywania wydruków tworzywem ABS i PLA.
INSTALACJE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE I BADAWCZE
Projektujemy i wykonujemy instalacje badawcze i laboratoryjne wykozystywane w laboratoriach naukowych, w realizacji badań w ramach programów dofinansowanych z NCBiR i innych programów dotacyjnych.
Mamy doswiadczenie w projektowaniu instalacji pracujących w warunkach wysokich ciśnień i temperatur (np. w warunkach nadkrytycznych)
Prototypowanie
 
Proces budowy prototypu. W trakcie projektowania niektore cechy pozostają nieujawnione.
Wykonanie prototypu pozwala na ich odkrycie, poprawę lub rozwinecie co prowadzi do wytworzenia oczekiwanego produktu kocowego