A.I.3D
All In 3D
PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE 3D
PROTOTYPOWANIE, DRUK 3D
INSTALACJE I URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
INSTALACJE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE I BADAWCZE 

Na bazie projektowania wspomaganego modelowaniem, analizami w środowisku 3D zaprojektujemy, wykonamy, dostarcymy i zoptymalizujemy linie technologiczne, urządzenia i procesy produkcyjne.

Doradzimy.
       Zaprojektujemy.
               Dostarczymy.  
                       Uruchomimy.

                              Zoptymalizujemy,

Instalacje i urządzenia na potrzeby ochrony srodowiska, wytwarzania energii, produkcji. 

Zaprogramujemy strowniki PLC i zoptymalizujemy procesy którymi sterują.

Dla Twoich potrzeb połączymy rzeczywistość                   z rzeczywistością wirtualną. Tym samym staniemy się czymś w rodzaju portalu pomiędzy tymi rzeczywistościami.
W sferze naszych zainteresowań znajdują się wszelakie techniki pozwalające na przejście z rzeczywistośći do rzeczywistości wirtualnej i z powrotem, a w szczególności modelowanie, skanowanie i drukowanie 3d. 
• doradztwo techniczne,  
• koncepcje instalacji,  
• koncepcje technologii,  
• projekty podstawowe, wykonawcze instalacji,  
• projekty podstawowe, warsztatowe urządzeń,  
• ocena skuteczności, jakości pracy instalacji, urządzeń,  
• optymalizacja parametrów pracy instalacji, urządzeń,  
• prefabrykacja, dostawa i uruchomienie instalacji, urządzeń  
• wizualizacje instalacji, urządzeń,
• inwentaryzacje istniejących instalacji, urządzeń,  
• prezentacje multimedialne w tym montaż filmów,  
• programowania sterowników przemysłowych PLC,  
• druk 3D,  
• inżynieria odwrotna.