INSTALACJE

Instalacje do oczyszczania odgazów

Projektujemy i dostarczamy instalacje do oczyszczania spalin i powietrza z różnych procesów przemysłowych.  Posiadamy doświadczenie w projektowaniu dedykowanych instalacji do odpylania, adsopcji, absorpcji zanieczyszczeń. Projektujemy instalacje do termicznego i katalitycznego dopalania zanieczyszczań. 
Projektowane instalacje mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu od energetyki poprzez przemysł ciężki i chemiczny do przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Instalacje i urządzenia labaratoryjne i badawcze  

Projektujemy i wykonujemy instalacje badawcze i laboratoryjne wykorzystywane w laboratoriach naukowych, w realizacji badań w ramach programów dofinansowanych z NCBiR i innych programów dotacyjnych. Mamy doświadczenie w projektowaniu  instalacji pracujących w warunkach wysokich ciśnień i temperatur (np. w warunkach nadkrytycznych)

Instalacje do przetwarzania odpadów

Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do przetwarzania odpadów na podstawie dostarczonych lub samodzielnie wykonanych w ramach prac koncepcyjnych założeń technologicznych.  
Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów (Waste to Energy). Posiadamy doświadczenie w projektowaniu urządzeń wchodzących w skład instalacji do pirolizy gumy.  Projektujemy instalacje mechanicznego przetwarzania odpadów w tym baterii alkaicznych i litowo-jonowych

Inne instalacje przemysłowe

Projektujemy i dostarczamy odciągi miejscowe, czerpnie, kanały spalinowe i wentylacyjne wraz z systemami żaluzji, przepustnic i kierownic, systemy magazynowania i dozowania materiałów sypkich zintegrowanych z transportem pneumatycznym.
Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze linii technologicznych, produkcyjnych i instalacji pomocniczych.