PROTOTYPOWANIE, 
DRUK 3D, INŻYNIERIA ODWROTNA

Druk 3D

Technologia FDM (Fused Deposition Modeling), to obecnie najbardziej rozpowszechniona metoda druku 3D na świecie.
Technologia FDM wykorzystuje w procesie wytwórczym termoplasty, czyli tworzywa sztuczne wykorzystywane do formowania przedmiotów w wysokich temperaturach. Modele drukowane w tej technologii powstają poprzez nakładanie kolejnych warstw półpłynnego materiału jedna na drugą.
Dysponujemy drukarkami 3D FDM o polu roboczym 250x250 mm i wysokości do 200 mm.  
Mamy możliwość wykonywania wydruków tworzywem ABS i PLA.

Prototypowanie

Proces budowy prototypu. W trakcie projektowania niektóre cechy pozostają nieujawnione.
Wykonanie prototypu pozwala na ich odkrycie, poprawę lub rozwinęcie co prowadzi do wytworzenia oczekiwanego produktu kocowego

Inżynieria odwrotna 

Proces w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentacje.